WORKNPROJECT LITE LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ : BU BELGE, BİLGİSAYAR YAZILIMI, İLGİLİ MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA ELEKTRONİK DOKÜMANTASYON DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU ANLAŞMA İLE BİRLİKTE VERİLEN WORKNPROJECT LİTE DESKTOP İLİŞKİN OLARAK WORKNPROJECT TAKIMI İLE ARANIZDA TANZİM EDİLEN YASAL ANLAŞMADIR.  YAZILIMI KURMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ YAZILIM LİSANS KULLANIM ANLAŞMASININ ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI OKUMANIZ, ONAYLAMANIZ VE KABUL ETMENİZ GEREKMEKTEDİR. ANLAŞMANIN ŞARTLARINI VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ,  UYGULAMAYI KURMAKTAN VAZGEÇMELİSİNİZ.

 

1- LİSANS KULLANIMI : Bedeini ödediğiniz yazılım ürünlerinii ve işlevlerini, yalnızca dahli iş amaçlarıyla ve bu anlşamaının şartlarına ve koşullarına uygun olara kullanmanız size sınırlı ve siz özel olmayan  lisans kullanım hakkını vermektedir. Yazılım size satılmamış ve ait değildir. Size kullanım hakkı verilmiştir.

 

2- KURULUM Ve KULLANIM : WorkNProject Lite Desktop ana uygulaması olan web tabanlı “lite.wornproject.com” sistemine bağlı olup 3. kişilere satılamaz ve/veya devredilemez. “lite.worknproject.com” sisteminde kayıtlı kullanıcı kadar ve her bir (1) kullanıcıda  bir (1) bilgisayarda çalışacak şekilde kurulur.

 

3- LİSANS TÜRÜ : WorkNProject Lite Desktop uygulama lisansı abonelik temelli bir lisans türüdür.  Size yazılımı on iki aylık bir dönemde kullanmanız için münhasır olmayan ve devredilemez kullanım lisansı sağlar.

 

4- SAHİPLİK : “lite.worknproject.com” sistemi ve Worknproject Lite desktop uygulamasına ait tüm haklar , tasarruf ve getirilerinin tamamı daimr worknproject takımı’a aittir. Orijinalin veya kopyaların mevcut formatları veya iletildikleri medya bu durumu değiştirmez. Yazılıma veya ilgili herhangi bir patent, telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet üzerinde hiçbir hakkınız yoktur ve bu belge de size böyle bir hak vermemektedir.

 

5- TELİF HAKKI :  lite.worknproject.com” sistemi ve Worknproject Lite desktop uygulaması telif hakkı worknproject takımı’a aittir. Son kullanıcılar tarafından lite.worknproject.com” sistemi ve Worknproject Lite desktop kullanımına yönelik olarak yararlanılmak üzere ve herhangi başka bir üçüncü şahsa iletmemek koşuluyla, yalnızca Yazılıma dahil dokümantasyonu makul sayıda çoğaltabilirsiniz (basılı veya elektronik kopya olarak).

 

6- ÜRÜNE ÖZGÜ KULLANIM ŞARTLARI : “lite.worknproject.com” sistemi ve Worknproject Lite Desktop uygulamasına ait ek koşullara “lite.wornproject.com/lisanssozlesmesi.html”, “lite.wornproject.com/gizlilikbildirimi.html” ve “lite.wornproject.com/kvkkbildirimi.html”  adreslerinden ulaşabilirsiniz.  Söz konusu ek koşulların bu anlaşmanın bütünü oluşturan bir parçası olduğunu beyan ve kabul edersiniz.

 

7- SORUMLULUKLAR : Worknproject takımı            lite.worknproject.com” sistemi ve Worknproject Lite desktop uygulamasını kullanmaya başladığınızdan itibaren “lite.worknproject.com” kayıt ekranında tanımlanan verileriniz dışında özel herhangi bir verinizi depolamaz ve/veya saklamaz, bunları 3. kişiler ile paylaşmaz. WornNproject Lite ve WorkNProject Lite Desktop uygulaması  bağlı olunan kuruma ait iş süreçlerinizi izler. İzleme sonuçlarını kurumunuzdaki yetkiliye personel performans değerlendirmesni yapabilmesi  için gönderir.  Bu bağlamda  WorkNProject  Lite kurum  yetkilisi  ile çalışan arasındaki veri iletişimini kurmakla sınırlıdır. Bu  verinin   kullanımı ile ilgili sorumluluk WorkNProject Lite lisans kullanıcılarına aittir ve herhangi bir şekilde WorkNProject Lite uygulaması, WorkNProject geliştirme takımı sorumlu tutulamaz.

 

8- ÖDEME KOŞULLARI:  WorkNproject Lite kullanıcıları ödemelerini “lite.worknproject.com” sistemi üzerinde kredi kartları ile ödeyebilecekleri gibi worknproject geliştirme takmının belirttiği hesap nuramaları üzerinde de ödeme yapabilirler. Yıllık kullanım lisansı tamamlanmadan 1 (bir) hafta önce “lite.worknproject.com” sistemi üzerinden yetkili lisans kullanıcısına hatırlama e-maili düşecektir. Lisansın tamamlanmasından sonra ise ödeme yapılmadığı taktirde 2(iki) haftalık ek kullanım süresi verilerek yine yetkili kullanıcıya e-mail gönderilecektir.